Privacy statement

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op je voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende je gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van ‘cookies’ hieronder instellen.

Algemeen Privacy Statement
Deze website is van gmak B.V. (hierna gmak) ingeschreven bij KvK onder nummer 72263040.

Wanneer je gebruik maakt van de website van gmak, dan laat je gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op je computer achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken op jouw apparaat. Hieronder kun je lezen welke gegevens gmak kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kun je lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Dit statement gaat over onze hele website: het geldt dus voor bezoekers.

Cookies en gegevens
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op je voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende je gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’ en vergelijkbare technieken. Je kunt het gebruik van ‘cookies’ en het delen van gegevens hieronder instellen.

Functionele cookies
Functionele cookies zijn nodig voor een goede werking van de website. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld.

Ik geef toestemming voor Functionele cookies

Analytische gegevens
Analytische cookies worden door gmak gebruikt om de website te optimaliseren. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld

Ik geef toestemming voor Analytische cookies

Marketing gegevens
Door onder andere je bezochte pagina's te delen met diverse advertentie- en marketing-platformen kunnen wij je gerichtere content tonen op het internet. Verderop in dit privacy statement kun je lezen van welke platformen gmak gebruik maakt.

Ik geef toestemming voor Marketing cookies

Hoe komen wij aan je gegevens?
Als je gebruik maakt van de gmak-website, dan laat je soms persoonsgegevens bij ons achter. Het gaat dan specifiek om de informatie die je zelf invult en zaken over je browser, besturingssysteem, land waarin je de website bekijkt en soortgelijke browsergegevens. Deze worden verwerkt in Google Analytics. Je laat op de volgende manieren je gegevens bij ons achter:


Wat doen we met je gegevens?
gmak bewaart en verwerkt je gegevens met de volgende doelen:

gmak bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

Hoe beveiligen we je gegevens?
Je gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. gmak streeft ernaar je gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

Met wie deelt gmak jouw gegevens?
gmak gaat vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Wij zullen nooit jouw gegevens verkopen aan andere partijen. We delen alleen gegevens na jouw expliciete toestemming met de volgende partners: Facebook, Google, Hotjar, MixPanel en ZenDesk. YouTube is geïmplementeerd zonder gebruik te maken van cookies, waardoor het kijkgedrag niet wordt gevolgd.

Jonger dan 16 jaar?
Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

Inzicht in je gegevens?
Op deze pagina kun je jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens altijd aanpassen. Je kunt ook inzicht krijgen in de gegevens die gmak over jou heeft. Hiertoe kun je een schriftelijk verzoek indienen bij gmak. Op basis van de uitkomsten kun je gmak verzoeken om je gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. In een aantal gevallen kun je verzoeken om verwijdering of wissen van je gegevens. Die gevallen zijn beschreven in artikel 17 van de AVG. Stuur voor inzicht, verwijdering, overdracht of aanpassing een verzoek naar gmak, t.n.v. dataverzoek, Abe Lenstra Boulevard 10, 8448 JB Heerenveen. We zullen dan binnen één maand je verzoek behandelen.

Klachten
Heb je klachten over dit privacy statement of over de wijze van verwerken van gegevens door gmak? Dan kun je je richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

reCAPTCHA
Deze website wordt beschermt door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.

Websites van derden
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Voorbeeld van een Privacy statement
Het is toegestaan om dit Privacy Statement als inspiratie te hanteren voor eigen gebruik.