SNN

Kaf van Koren

Ontvangt subsidie voor de volgende activiteit(en):

Doelstelling van het project is de ontwikkeling van een prototype data mining proces welke data op het gmak platform structureert, analyseert en verreikt tot waardevolle informatie. Dit moet leiden tot een hogere conversie aan potentiele verkopers, kopers als partnerleads.

mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19-pandemie.

Tekstspinning

Ontvangt subsidie voor de volgende activiteit(en):

De ontwikkeling van een prototype textspinner welke presentaties van consumenten die hun woning willen verkopen op gmak kan analyseren op kwalitatieve kenmerken en tevens voorstellen kunnen genereren om presentaties van wervende teksten te kunnen voorzien.

mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19-pandemie.