9 belangrijkste taken van de notaris bij een verhuizing

6/26/2019 · Koopcontract & juridische zaken
In Nederland ben je wettelijk verplicht een notaris in te schakelen bij de koop van een woning. Maar wat doet de notaris eigenlijk allemaal?
9 belangrijkste taken van de notaris bij een verhuizing

De notaris ziet er op toe dat de koop volgens de regels verloopt en stelt een leveringsakte op. Hierin staan alle gemaakte afspraken. Dit document, ook wel eigendomsakte of overdrachtsakte genoemd, tekenen koper en verkoper in de aanwezigheid van de notaris. Het tekenen van de akte wordt ook wel het ‘passeren’ van de akte genoemd.

Hoe verloopt de overdracht bij de notaris

De overdracht is het laatste onderdeel van de (ver)koop van een woning. De overdracht vindt altijd plaats op de afgesproken dag en tijd bij de notaris.

Er wordt bij een overdracht altijd eerst een eindinspectie gedaan. De koper gaat, samen met de verkoper, een rondje door de woning om te controleren of alles volgens afspraak wordt achtergelaten. Vervolgens worden de meterstanden opgeschreven. Alles wordt genoteerd op een eindinspectie formulier. De koper en verkoper ontvangen allebei een ondertekende kopie. Zodra de eindinspectie is afgerond, gaan beide partijen naar de notaris. Daar wordt de leveringsakte besproken en ondertekend. Tot slot vindt de sleuteloverdracht plaats. De verkoper overhandigt alle sleutels van de woning aan de koper. De woning is nu officieel overdragen.

De 9 belangrijkste taken van een notaris

  • Opvragen persoonsgegevens uit Basisregistratie Personen.
  • Vaststellen van de identiteit van alle personen die bij de akte betrokken zijn.
  • Controleren of de verkopers bevoegd zijn tot verkoop en er geen sprake is van bijvoorbeeld een faillissement, bewind, echtscheiding of curatele.
  • Onderzoeken bij het Kadaster of er eventuele hypotheken of beslagen op de woning rusten. Het Kadaster is een openbaar register waar het eigendom en alle verkopen van onroerende zaken worden geregistreerd. Ook worden hier de hypotheek inschrijvingen genoteerd.
  • Onderzoeken of er sprake is van erfdienstbaarheden, zoals het recht van overpad, bijzondere bepalingen, erfpacht, opstal of gemeentelijke beperkingen.
  • Nagaan of in de vorige leveringsakte beperkende bepalingen staan, zoals boetebepalingen.
  • Toezicht houden op de betaling van een eventueel overeenkomen waarborgsom of afgifte bankgarantie.
  • Controleren of de volledige koopsom is gestort op de derdenrekening van de notaris. Pas als de notaris alles gecontroleerd heeft, zorgt hij ervoor dat het bedrag op de rekening van de verkoper komt.
  • Opvragen van de hypotheekgelden.

Hoeveel kost een notaris?

Bij bestaande bouw worden woningen vrijwel altijd verkocht onder de noemer ‘kosten koper’. Dat betekent dat de koper de overdrachtsbelasting en kosten van de notaris betaalt. Om die reden heeft de koper het recht om te kiezen bij welk notariskantoor de overdracht plaatsvindt. Bij nieuwbouw is dit niet het geval. Woningen worden dan ‘vrij op naam’ verkocht. De koper is in de meeste gevallen verplicht om de leveringsakte bij een projectnotaris te passeren. De hypotheekakte kan wel bij een notariskantoor naar wens geregeld worden.

Bij de notaris worden alle afspraken vastgelegd die gemaakt worden tijdens het onderhandelen. Benieuwd hoe je het maximale uit de onderhandelingen haalt?

lees onze tips

Een huis kopen of verkopen?
Wij hebben de kortingen!

Loop geen kortingen mis en claim kortingsvouchers bij verschillende partners. Korting op o.a. taxatie, energielabel, verhuizing, hypotheek en meer!

Claim unieke kortingen