Mondelinge overeenkomst via internet, hoe zit dat?

11/14/2019 · Juridisch
Er is vaak verwarring over de afspraken rondom een mondelinge overeenkomst. Benieuwd hoe het nou écht zit? We leggen het je uit.
Mondelinge overeenkomst via internet, hoe zit dat?

Eigenlijk zijn de regels wat betreft onderhandelen en afspraken heel simpel. Zolang je een mondelinge overeenkomst hebt, zijn beide partijen nog niet gebonden aan de koop. Hoe zit het precies met online onderhandelingen? De afspraken staan dan al wel zwart op wit, maar is dit ook bindend?

Mondelinge overeenkomst, wat is dat?

Artikel 2 van boek 7 van ons Burgerlijk Wetboek is er duidelijk over: de koop van een woning door een particulier moet schriftelijk worden aangegaan. Particuliere kopers en verkopers zijn dus niet gebonden aan de mondelinge afspraken over de koop van een woning. Zowel koper als verkoper kunnen niet juridisch gedwongen worden tot het aangaan van een schriftelijke overeenkomst, en/of tot het betalen van een schadevergoeding.

Online mondelinge overeenkomst bereikt

Afspraak is afspraak, maar dat geldt officieel niet voor jou als verkoper van je woning. De wet kent een schriftelijkheidsvereiste en dat houdt het volgende in: voordat je als verkoper je handtekening hebt gezet onder de koopovereenkomst, heb je nog de mogelijkheid om je te bedenken of om je woning aan iemand anders te verkopen. Een mondelinge overeenkomst via een e-mail of chat is dus niet bindend. Dat geldt voor zowel de verkopers als de kopers.

Een schriftelijke overeenkomst via het internet

Bij een schriftelijke overeenkomst gaat het er niet alleen om dat de afspraken op papier staan, maar dat het ook is ondertekend. Dit kan zowel een geprint als online document zijn. Zodra de verkopers en kopers het koopcontract hebben ondertekend, is er sprake van een schriftelijk overeenkomst.

Als verkoper betekent het dat na het tekenen van de koopovereenkomst, je gebonden bent aan de verkoop. Je hebt dan geen geen bedenktijd meer. De koper is na ondertekening gebonden aan de koop als de drie dagen wettelijke bedenktijd om zijn.

Wettelijke bedenktijd

Wil de koper binnen die drie dagen toch van de koop afzien? Dan moet hij dat voor het einde van de bedenktijd aan de verkoper te laten weten. Dat mag mondeling, maar schriftelijk is beter. De koper heeft dan bewijs en je voorkomt discussies.

Er is dus pas een definitieve koopovereenkomst tot stand gekomen, nadat beide partijen de koopovereenkomst hebben ondertekend en de drie dagen bedenktijd voor de koper zijn verstreken.

Koopovereenkomst opstellen?

Er zijn diverse mogelijkheden om een koopovereenkomst op te stellen. Gmak biedt een standaard document aan van een voorlopige koopovereenkomst. Dit document kun je zelf invullen, aanpassen en opsturen naar de kopende partij. Ook kun je de koopovereenkomst eerst laten controleren door een expert van gmak, die een juridische check uitvoert. Mocht je het opstellen van een koopovereenkomst liever helemaal willen uitbesteden, dan kan dit ook geregeld worden via gmak. De voorlopige koopovereenkomst wordt dan opgesteld door een expert.

Alles over opstellen koopovereenkomst