Verkocht onder voorbehoud, hoe werkt dit?

10/3/2019 · Juridisch
Verkocht onder voorbehoud, een term die je vaak voorbij ziet komen. We vertellen je wat het inhoudt en welke verschillende voorbehouden er zijn.
Verkocht onder voorbehoud, hoe werkt dit?

Verkocht onder voorbehoud betekent dat een woning verkocht is, onder bepaalde voorwaarden. Het koopcontract is getekend, maar de koper kan de koop nog ontbinden, wanneer dit valt onder het voorbehoud dat is afgesproken. De meest gebruikte voorbehouden zijn financiering, bouwkundige keuring en verkoop eigen woning.

Voorbehoud van financiering

Het kopen onder voorbehoud van financiering is de meest voorkomende ontbindingsvoorwaarde. Dit betekent dat de koper de hypotheek rond moet krijgen. Wanneer dit niet lukt dan kan de koper het contract ontbinden. De koper moet een afwijzing van een geldverstrekker aanleveren als bewijslast voor het ontbinden. In de koopovereenkomst wordt opgenomen hoeveel afwijzingen van geldverstrekkers getoond moeten worden. Ook wordt in de koopovereenkomst de looptijd voor de ontbinding opgenomen. Gemiddeld krijgt de koper zes tot acht weken om de financiering te regelen.

Voorbehoud van financiering met NHG

Een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), biedt zekerheid voor een verantwoorde en betaalbare hypotheek. Ook beperkt het de financiële risico’s tijdens de koop en in de toekomst. Een koper kan eisen alleen de woning te willen kopen wanneer er een hypotheek met NHG verstrekt kan worden. De hypotheek aanvraag gaat op dezelfde manier in zijn werk als het aanvragen van een 'reguliere' hypotheek.

In het kort:

  • Voorbehoud van financiering: Koper moet aantonen het bedrag niet te kunnen lenen van verschillende geldverstrekkers om beroep te doen op ontbinding.
  • Voorbehoud van financiering met NHG: Koper moet aantonen geen hypotheek met NHG te kunnen afsluiten om beroep te doen op ontbinding.

Voorbehoud van een bouwtechnische keuring

Een koper kan aangeven de woning te willen kopen onder voorbehoud van een bouwtechnische keuring. Bij het uitbrengen van het bod geeft de koper dan aan wat de maximale kosten mogen zijn, voor direct noodzakelijk herstel van achterstallig onderhoud en gebreken. Wanneer uit de keuring blijkt dat de kosten hoger zijn dan het vooraf afgesproken bedrag, kan de koper ontbinden.

Voorbehoud verkoop eigen woning

Een koper kan aangegeven de woning te willen kopen, maar onder voorbehoud van verkoop eigen woning. Dit betekent dat de verkoop pas definitief is, wanneer de woning van de koper verkocht is. Als verkoper kun je afwachten tot de eigen woning van de koper verkocht is, of je maakt gebruik van een no-risk clausule. Dit betekent dat je woning in de verkoop blijft, er bezichtigingen gedaan mogen worden en onderhandelingen plaats kunnen vinden.

No risk clausule

Wanneer er een tweede koper is gevonden, wordt er een nieuwe koopovereenkomst opgesteld met de tweede koper. Jij als verkoper neemt dan contact op met de eerste koper. De eerste koper krijgt gemiddeld 48 uur de tijd om de koop definitief te maken. Indien de eerste koper het voorbehoud laat vallen, wordt de woning verkocht aan de eerste koper en vervalt de overeenkomst met de tweede koper.

Laat de eerste koper niet het voorbehoud vallen, dan wordt de woning verkocht aan de tweede koper.

Op naar de notaris

Zodra de voorbehouden niet meer van kracht zijn, is de verkoop definitief! Tijd om je klaar te maken voor de overdracht van de woning. Controleer welke afspraken je hebt gemaakt over de overdracht. Welke spullen blijven staan en wat moet weg? Zo voorkom je moeilijkheden tijdens de overdracht. En het belangrijkste: je kunt je klaar maken voor jouw nieuwe woning!

Lees alles over de notaris

Bezig met verhuizen? Wij hebben de kortingen!

Loop geen kortingen mis en claim kortingsvouchers bij verschillende partners. Korting op o.a. taxatie, energielabel, verhuizing, hypotheek en meer!

Claim unieke kortingen