Wanneer is stroom groen en hoe vergelijk ik groene stroom?

12/9/2020 · Energie & duurzaamheid
Groene stroom is groen wanneer elektriciteit uit een duurzame energiebron komt; wind-, zon- of waterenergie. Groene stroom is milieuvriendelijker dan de grijze stroom omdat er geen fossiele brandstoffen worden verbrand, maar er gebruik gemaakt wordt van hernieuwbare energie. Hoe wordt groene energie opgewekt en wat zijn de feiten en fabels over groene stroom?
Wanneer is stroom groen en hoe vergelijk ik groene stroom?

Wanneer is stroom groen?

Groene energie, zoals groene stroom en groen gas, wordt opgewerkt uit duurzame energiebronnen. Er worden dus geen fossiele brandstoffen, zoals aardolie, aardgas en steenkool gebruikt. Bij het opwekken van groene stroom komt weinig tot geen CO2-uitstoot vrij en is daardoor minder belastend voor het milieu en dus een betere keuze voor het klimaat. Of stroom nu duurzaam is opgewekt (dus groen is) of niet (grijs) uiteindelijk is het allemaal dezelfde energie, en werkt hetzelfde. Uit alle Nederlandse stopcontacten komt namelijk 230 volt. Het verschil zit ‘m dus in de manier waarop de energie opgewekt wordt. Hieronder de duurzame energiebronnen voor u op een rijtje:

 • Zonne-energie
  Zonne-energie wordt opgewekt door zonnepanelen. In zonnepanelen zitten zonnecellen die de warmte van de zon omzetten in stroom. Hoewel Nederland niet de naam heeft een zonnig land te zijn, is zonne-energie toch een goede en duurzame energiebron. Zonnepanelen werken namelijk ook als het bewolkt is.
 • Windenergie
  Wind raakt nooit “op” en dat is goed nieuws, want dit levert groene stroom op! Windturbines zetten windkracht om in energie. Al vanaf windkracht 2 waait het hard genoeg om stroom op te kunnen wekken. De grootste windturbines kunnen voldoende stroom produceren om ieder zo’n 2.300 huishoudens van elektriciteit te voorzien. Wil je 100% windenergie afnemen? Dat kan je bijvoorbeeld regelen via UnitedConsumers.
 • Waterkracht
  Waterkracht wordt al eeuwenlang gebruikt als energiebron. Denk maar aan de watermolens die worden aangedreven door stromend water. Een andere vorm van waterkracht is getijde-energie, waarbij het verschil tussen eb en vloed wordt gebruikt om stroom te genereren. Tegenwoordig worden waterkrachtcentrales gebruikt om energie uit water op te wekken.
 • Biomassa
  Biomassa is een verzameling van biologisch of organisch afval zoals: hout, mest, groente- en fruitresten. Er wordt door het verbranden of vergisten van biomassa, duurzame energie opgewekt. De organische materialen die voor biomassa worden gebruikt, zijn in principe onuitputtelijk en bij het verbrandings- of vergistingsproces komen alleen klimaat neutrale stoffen vrij.

De Garantie van Oorsprong (GVO)

De overheid verplicht energieleveranciers om informatie te geven over de manier waarop stroom is opgewekt. Binnen de Europese Unie bestaat daarvoor een systeem voor erkende groene stroom: de GvO (Garantie van Oorsprong). Voor iedere 1.000 kWh die een energieproducent aan groene stroom opwekt, ontvangt het bedrijf een GvO.

Energieleveranciers moeten voldoende GvO’s hebben om groene stroom te mogen verkopen. Als een leverancier 3.000 kWh per jaar aan een huishouden levert, zijn er hiervoor 3 GvO’s nodig. Deze GvO’s koopt het energiebedrijf bij de producent van de groene stroom. Nederlandse energiebedrijven mogen hun GvO’s ook in andere Europese land kopen. Zo kan het gebeuren dat een Nederlands huishouden - met een groen energiecontract - Nederlandse grijze stroom geleverd krijgt, maar dat de energieleverancier hiervoor een buitenlandse GvO gekocht heeft en de stroom verkoopt als groene stroom. Je draagt in dat geval nog steeds bij aan een beter milieu.

Als je wilt weten of jouw (toekomstige) energieleverancier groene stroom levert, kijk dan op het stroometiket

Wilt u weten of uw energieleverancier groene stroom levert? Bekijk dan het stroometiket. Op het stroometiket staat:

 • De brandstofmix (type energiebron).
 • Percentage opgewekte groene stroom.
 • Milieu consequenties (CO2 en radioactief afval)

Groene stroom: de feiten en fabels

Is groene stroom goed voor het milieu, gebruik ik niet toch grijze stroom en is groene stroom duurder? Laten we die vragen behandelen!

Feit 1: Groene energie gaat niet “op”
De zon blijft schijnen, de wind stopt niet met waaien, organisch afval blijft komen en ook het water blijft stromen. Oftewel: groene energie is eindeloos! Dit betekent dat iedereen volop groene energie kan gebruiken, zonder dat het milieu extra wordt belast óf er tekorten ontstaan.
Feit 2: Groene energie is écht groen
Om groene energie op te wekken, worden alleen duurzame energiebronnen ingezet. Tijdens de productie van groene energie worden dus geen fossiele brandstoffen gebruikt. De echtheid van groene energie wordt aangetoond met een GvO en is elk kilowattuur aan elektriciteit traceerbaar. Dit maakt groene energie écht groen.
Fabel 1: Groene energie is duurder
Geleverde groene energie is niet duurder da n grijze energie. De productie van groene energie is momenteel nog wel duurder dan de productie van grijze energie. Toch merk je daar als consument niets van. Dit komt door de subsidies van de overheid voor groene energie. Als consument betaal je bij leveranciers dus net zo veel voor groene energie als voor grijze energie.
Fabel 2: Er komt geen CO2 vrij bij groene energie
Het is een feit dat groene energie beter is voor het milieu dan grijze energie. Maar is groene energie dan volledig fossielvrij? Nee, dat niet. Er komt bijvoorbeeld CO2 vrij bij de productie van windmolenparken en zonneparken. Er komt wel aanzienlijk minder CO2 vrij bij het produceren van groene energie dan bij het opwekken van grijze energie. Groene energie is daarom een milieubewuste keuze!

* content samengesteld in samenwerking met UnitedConsumers

Een huis kopen of verkopen?
Wij hebben de kortingen!

Loop geen kortingen mis en claim kortingsvouchers bij verschillende partners. Korting op o.a. taxatie, energielabel, verhuizing, hypotheek en meer!

Claim unieke kortingen