Wat gebeurt er tijdens de overdracht?

De datum van overdracht is bepaald tijdens het onderhandelen. De overdracht vindt plaats bij de notaris. Zowel de verkoper als de koper ontvangt van de notaris een brief met datum en tijdstip. Beide partijen moeten dan aanwezig zijn in het notariskantoor voor het zetten van de handtekeningen.

Wat houdt een eindinspectie in?

Voorafgaand aan de overdracht wordt er een eindinspectie uitgevoerd. Tijdens de eindinspectie ga je nog een laatste keer door de woning heen samen met de kopers. Tijdens een eindinspectie wordt gelet op de volgende zaken:

  • Controleren of de woning volgens de afspraken wordt opgeleverd
  • De meter- en waterstanden worden opgeschreven
  • De lijst met roerende zaken wordt gecontroleerd

De eventueel vooraf aangegeven gebreken moeten volgens afspraak zijn hersteld. Mochten er nog nieuwe gebreken zijn nadat jullie tot overeenkomst zijn gekomen, dan ben je als verkoper verplicht dit te melden aan de kopers. Voor de eindinspectie is een standaard eindinspectie formulier te downloaden, die de koper en verkoper beide ondertekenen.